Bayern chính thức đồn đại Sane đã tham gia!Giá yêu cầu của Manchester City ít nhất 150 triệu euro liên kết Alternatif Bolagila

Bayern chính thức có tin đồn về nhượng quyền thương mại!Manchester City yêu cầu ít nhất 150 triệu euro [Liên kết Alternatif Bolagila]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 2 tháng 8: Cầu thủ chạy cánh của Manchester City xuất hiện vào mùa hè và Bundesliga Giants.Bayern hy vọng sẽ ký hợp đồng với người bạn