Bundesliga-Krameric Die Hohuu Village ba-Lour Loar Berame

Bundesliga-Cramaric Dai Hohuo Village 3-2 Murder Bobome 1-4 Herita [Liga Utama Judi Bola]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 20 tháng 9: Vào sáng đầu ngày 19 tháng 9, 2020-21 mùa giải đầu tiên của giải bóng đá.Nhiều trò chơi trong vòng đầu tiên