Siye tạm thời của giải đấu trực tiếp tiếp tục thành công!

Siye tạm thời của giải đấu trực tiếp tiếp tục thành công!.Nowadays, tình hình của hai đội không tốt như năm đó, nhưng cuộc đối đầu giữa hai bên vẫn kiếm được đủ.